Materiały dla nauczycieli i specjalistów

Emocje? Co to takiego i jak wspierać dziecko w trudnych chwilach. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Małgorzaty Łuby   emocje w epidemii

——————————————————————————————-

Poradnik dla nauczycieli

Rola pracowników oświaty  w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzieży   nauczyciele men