dla pedagogów i psychologów

OFERTA   DLA   SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 01.02.2013 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie organizuje od stycznia 2017 roku sieć współpracy dla szkolnych profesjonalistów.

Celem cyklicznych spotkań będzie uściślenie współpracy miedzy psychologami i  pedagogami oraz doskonalenie swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń.

Na najbliższe spotkania w ramach sieci współpracy zapraszamy 7 czerwca 2019r. na godzinę 8:00

Koordynatorem działań w ramach „Sieci współpracy” pozostaje Anna Kuchciak, psycholog poradni.

Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów do udziału w spotkaniach.