Wydarzenia

Dnia 28 listopada 2016r. w godzinach 13:00 – 15:00 w naszej Poradni odbył się wykład „Przemoc domowa – mechanizmy, skutki, zapobieganie”, który poprowadziła Pani psycholog Anna Winiarek. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach i Radziejowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie,  Zespołu Kuratorskiego, Policji oraz pedagodzy i psycholodzy ze szkół Powiatu Żyrardowskiego.

Główne tematy wykładu obejmowały następujące zagadnienia:

  • definicje zjawiska przemocy
  • rozpowszechnienie występowania przemocy w rodzinach
  • mechanizmy psychologiczne, występujące u ofiar oraz sprawców przemocy
  • skutki psychologiczne występowania przemocy u dorosłych oraz u dzieci
  • prawne aspekty zapobiegania przemocy
  • sposoby pomocy ofiarom przemocy – budowanie planu bezpieczeństwa dla osób krzywdzonych

Po wykładzie zaproponowano tematykę kolejnego wykładu dotyczącego algorytmu postępowania dla pracowników oświaty w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie.