Aktualności

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW- PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Kolejne spotkanie uczestników Sieci współpracy zaplanowane zostało na 28.04.2022 r. na godz. 10.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefonicznie.

Telefon do sekretariatu PPP: 46 855-38-16.

 

Termin następnego spotkania dla specjalistów wyznaczony zostanie na marcowym spotkaniu.                                                

Serdecznie zapraszamy, zespół PPP.

—————————————————-

Kolejne spotkanie uczestników Sieci współpracy zaplanowane zostało na 17.03.2022 r. na godz. 10.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefonicznie.

Telefon do sekretariatu PPP: 46 855-38-16.

 

Termin następnego spotkania dla specjalistów wyznaczony zostanie na marcowym spotkaniu.

Ze względów epidemiczno-sanitarnych prosimy o obecność w maseczkach.                                               

Serdecznie zapraszamy, zespół PPP.

—————————————————-

Kolejne spotkanie uczestników Sieci współpracy zaplanowane zostało na 24.02.2022 r. na godz. 10.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefonicznie.

Telefon do sekretariatu PPP: 46 855-38-16.

 

Termin następnego spotkania dla specjalistów wyznaczony zostanie na lutowym spotkaniu.

Ze względów epidemiczno-sanitarnych prosimy o obecność w maseczkach.                                               

Serdecznie zapraszamy, zespół PPP.

———————————————————-

Kolejne spotkanie uczestników „Sieci współpracy dla szkolnych specjalistów: psychologów i pedagogów” zaplanowano na 13.01.2022 r. na godz. 10.00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności w sekretariacie Poradni 46 855 38 16

Ze względów epidemiczno-sanitarnych prosimy o obecność w maseczkach.                                               

Serdecznie zapraszamy, zespół PPP.

 

————————————————————-

 

Kolejne spotkanie uczestników Sieci współpracy zaplanowane zostało na 02.12.2021 r. na godz. 10.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefonicznie.

Telefon do sekretariatu PPP: 46 855-38-16.

 

Termin następnego spotkania dla specjalistów wyznaczony zostanie na grudniowym spotkaniu.

Ze względów epidemiczno-sanitarnych prosimy o obecność w maseczkach.                                               

Serdecznie zapraszamy, zespół PPP.

 

———————————————————————————

OFERTA   DLA   NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI

W roku szkolnym 2021/2022 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Powiatu Żyrardowskiego.

 

Zapraszamy na warsztat pt. „Słowa dają moc”.

 

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie konstruktywnego, dostosowanego do umiejętności, chwalenia dziecka.

Warsztat trwa cztery godziny zegarowe a jego realizację zaplanowano na 25.11.2021 w godz. 800 – 1200.

W przypadku zgłoszenia się większej grupy  nauczycieli niż przewidziano miejsc, kolejne warsztaty odbędą się w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

 

Zajęcia przeprowadzą:

Anna Kuchciak – psycholog PPP

Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska – psycholog PPP

 

Chęć udziału prosimy zgłaszać do sekretariatu poradni

telefonicznie (46) 855-38-16 w godz. 8 00 – 16 00

lub mailowo poradnia-zyrardow@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy

—————————————————————————————-

Poradnia w dniu

14.10.2021r

Czynna do godziny 14.00

 

 

———————————————————————————–

 


PROGRAM UNPLUGGED

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie ogłasza nabór dla uczniów klasy VIII do udziału w zajęciach grupowych pt. UNPLUGGED.

Zajęcia będą odbywały się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Cele programu:

Zmniejszenie ryzyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

 

Realizacja programu:

 • Program składa się z 12 spotkań (45 minut), które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych
 • Realizuje specjalista PPP, który uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami.
 • W programie przewidziane są 3 spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów biorących udział w zajęciach (2-3 godziny).

Tematyka zajęć dla młodzieży:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży

prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Czas i miejsce:

Poniedziałek w roku szkolnym 2021/2022 o godzinie 16.00 (12 spotkań, 45 minut)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Żyrardowie, ul. Moniuszki 40

 

Każdy z uczestników otrzyma zeszyt ćwiczeń (koszt zeszytu pokrywa rodzic ok 25 zł – cena w trakcie negocjacji z drukarnią). Szczegóły zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym.

 

Rekrutacja:

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są telefoniczne lub drogą mailową do dnia 22.10.2021 r.

Telefon: 46-855-38-16

Adres e-mail: poradnia-zyradow@wpl.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, szkołę, do której uczęszcza (oferta tylko dla uczniów szkół powiatu żyrardowskiego), telefon do rodzica/opiekuna prawnego.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Spotkanie organizacyjne: 08.11.2021 r. o godzinie 16.00 (rodzic wraz z dzieckiem, sala konferencyjna PPP).

 

Pierwsze spotkanie: 15.11.2021 r. o godzinie 16.00 (sala konferencyjna PPP).

 

Program Unplugged jest programem profilaktyki uniwersalnej,  opartym na strategii wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Program Unplugged, opracowany w ramach projektu EU-Drug Abuse Prevention,  koordynowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, spełnia standardy jakości poziomu II –  Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami  oceny  przyjętymi w ramach  Systemu rekomendacji programów  profilaktycznych  i  promocji zdrowia psychicznego.

Informacje na temat programu są zamieszczone na stronie:www.programyrekomendowane.pl

————————————————————————-
Październik miesiącem wiedzy o mutyzmie wybiórczym !
————————————————————————-

ORERTA   DLA   SZKOLNYCH   SPECJALISTÓW

Po okresie obostrzeń związanych z pandemią covid-19 Poradnia wznawia  spotkania  z  zakresu  Sieci  współpracy  dla  szkolnych specjalistów (psychologów i pedagogów).

 

Celem cyklicznych spotkań jest uściślenie współpracy między psychologami  i  pedagogami, udoskonalenie wzajemnej pracy poprzez wymianę doświadczeń a w konsekwencji dostosowanie pracy w szkole do bieżących problemów. Spotkania stanowią kontynuację wcześniejszych działań wynikających z zadań ujętych Rozporządzeniem MEN z dnia 01.02.2013 r.

 

Koordynatorem spotkań z ramienia PPP pozostaje psycholog Anna Kuchciak.

 

W bieżącym roku szkolnym pierwsze spotkanie problemowe zaplanowano   w PPP na  21.10.2021 r. (czwartek) na godzinę 10.00. Poświęcone ono będzie organizacji pracy szkoły oraz zadbania o dobrostan dzieci i nauczycieli w warunkach pełnego powrotu szkoły do pracy stacjonarnej

 

Sieć stanowi grupę otwartą i w związku z powyższym nie ma potrzeby wcześniejszego zapisywania się w sekretariacie PPP. Mamy jednak nadzieję, że obecność na pierwszym spotkaniu będzie oznaczała akces uczestnictwa   w pozostałych działaniach. Liczymy na motywację do pracy i aktywność uczestników Sieci.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

——————————————————-
Szanowni Państwo !
W zawiązki z trwającą epidemią COVID 19 SARS-CoV-2 rekomendujemy telefoniczne zapisy na badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
Z poważaniem
Dyrektor PPP

 

———————————————————————————–

Szanowni Państwo, 

Od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żyrardowie przywraca działalność stacjonarną w obszarze diagnozy związanej z wydawaniem:

 • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 • orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, 
 • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników poradni, w pierwszej kolejności będą odbywały się wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii.

W dalszej kolejności, stosownie do nowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, będziemy przywracali stacjonarną pracę terapeutyczną i diagnostyczną w innych obszarach. 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach terapeutycznych w br. szkolnym ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z zajęć prowadzonych zdalnie oraz ze wsparcia swoich terapeutów przy zastosowaniu technik teleinformatycznych.

Rodzice mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji psychologicznych lub logopedycznych. 

Przed wizytą w poradni bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie. Procedury bezpieczeństwa

Aby uzyskać informację lub umówić wizytę w poradni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni w godzinach 8:00-15:00, tel. 46 855 38 16, mail: poradnia-zyrardow@wp.pl 

———————————————

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostki
(z powodu pandemii Koronawirusa)
od dn. 10.04.2020r. do 26.04.2020r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Żyrardowie będzie zamknięta dla dzieci, młodzieży i rodziców.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

w  godzinach 8-15

(46) 855 38 16

lub mailowy poradnia-zyrardow@wp.pl

 

Dodatkowa pomoc psychologiczna na czas epidemii zorganizowana została także przez poniższe specjalistyczne placówki:

 1. Psychologiczne centrum wsparcia dla rodziców, a w tym pomoc dla rodziców dotycząca zachowań dzieci w sytuacji epidemii świadczona jest przez specjalistów Uniwersytetu dla Rodziców i Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP z Warszawy pod numerami:
 • 510 205 050 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00
 • 519 047 372 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
 • 519 047 370 w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00
 1. Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń udziela rodzicom wskazówek dotyczących edukacji zdalnej pod adresem:

zapytajeksperta@wcies.edu.pl

 1. Pomoc psychologiczną dla dorosłych można uzyskać przez kontakt mailowy z placówkami NFZ pod adresem: psychologowie-dla-społeczeństwa.pl, gdzie jest zarejestrowanych ponad 200 placówek udzielających porad telefonicznych lub poprzez czaty video.

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostki
(z powodu pandemii Koronawirusa)
od dn. 26.03.2020r. do 10.04.2020r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Żyrardowie będzie zamknięta dla dzieci, młodzieży i rodziców.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

w  godzinach 8-15

(46) 855 38 16

lub mailowy poradnia-zyrardow@wp.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie informuje, że
w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem COVID-19, zorganizowaliśmy wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, a także dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

– kontakt telefoniczny do psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie 46 855 38 16

poniedziałek w godz. 10.00-14.00
wtorek w godz. 10.00-14.00
czwartek w godz. 10.00-14.00
piątek w godz. 10.00-14.00

Jest możliwy również kontakt za pośrednictwem e-maila psycholog.ppp.zyrardow@wp.pl

Z powodu pandemii Koronawirusa od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie będzie zamknięta dla dzieci, młodzieży i rodziców.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (46) 855 38 16 lub mailowy poradnia-zyrardow@wp.pl

 

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Pani Ewa Kuran – Wspomnienie o dyrektorze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Nie ma ludzi niezastąpionych, ale są osoby, które na zawsze pozostają w naszej pamięci. Taką osobą była dla nas pani Dyrektor Ewa Kuran.

Po ukończeniu studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Skierniewicach. W 1986 roku przeniosła się do Poradni w Żyrardowie i objęła stanowisko dyrektora, które pełniła nieprzerwanie przez 21 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2007r. W całej swojej pracy zawodowej, mając na uwadze dobro dzieci, dążyła do zapewnienia im wszechstronnej opieki i pomocy. Doprowadziła do dwukrotnego zwiększenia liczebności kadry pedagogicznej i stworzyła zespół, który pod jej kierunkiem z chęcią i pełnym zaangażowaniem pracował dla dobra dzieci i młodzieży, stale rozszerzając ofertę i odpowiadając na potrzeby środowiska. Pani Ewa bardzo szybko zdobyła sobie sympatię i szacunek nie tylko nas – pracujących w placówce, ale także dzieci, rodziców i nauczycieli objętych opieką poradni. Była empatyczna, wyrozumiała, otwarta. Szczególnie ceniłyśmy w Niej to, że w sytuacjach trudnych wspierała swoich pracowników. Wchodząc do poradni witała nas zawsze swoim ciepłym głosem i uśmiechem na twarzy: „Dzień dobry dziewczyny”. Dzięki temu atmosfera w poradni była niepowtarzalna. Przez wiele lat nie tylko pracownicy poradni, ale także nauczyciele ze szkół nazywali ją „Naszą Szefową”. Mimo trudnych warunków lokalowych w „Starej poradni” przy ulicy Mielczarskiego 14, placówka zapewniała wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Dla „Naszej Szefowej” nie było problemów nie do rozwiązania i taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

—————————————————————————————————————

Z wielkim żalem przyjęłyśmy wiadomość

o śmierci wieloletniego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Ś.P.

Ewy Kuran

Słowa wsparcia, wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Idze

oraz Rodzinie i Najbliższym

składają

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

—————————————————————————————————-

Warsztaty dla rodziców

„KAŻDY MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”

Data: 16.05.2019r.

Godzina rozpoczęcia: 17:00

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Moniuszki 40, Żyrardów

Prowadzące spotkanie: Ewa Baczyńska, Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska

Bezpłatne warsztaty dla rodziców !!!

Zapraszamy Państwa na warsztaty edukacyjne poruszające temat dobrego rodzicielstwa, czyli kim dla dziecka powinien być rodzic, czego potrzebuje dziecko i jak rodzice mają sprostać jego oczekiwaniom.
Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczenie, które zmienia sposób patrzenia na świat, dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: czy dobrze opiekujemy się naszym dzieckiem? Czy dobrze je wychowujemy? Czy mógłbym/mogłabym robić coś lepiej? Jeśli chcecie Państwo poszukać wspólnie odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy na spotkanie.

Ilość miejsc ograniczona !!!!
Zapisy: osobiście w sekretariacie Poradni bądź pod numerem telefonu: 46 855 38 16

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – psychologów i pedagogów.

Dnia 13.11.2018 r. odbyło się w PPP kolejne spotkanie w ramach „Sieci współpracy dla psychologów i pedagogów przedszkoli i szkół Powiatu Żyrardów”. Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel Prokuratury Żyrardów pan Jakub Dzikowski, który przedstawił wykład „Narkomania w polskim prawie karnym”. Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania prelegentowi pytań odnoszących się bezpośrednio do procedur postępowania w szkołach. Dodatkowo PPP przygotowała dla psychologów i pedagogów materiały merytoryczno-metodyczne z zakresu profilaktyki uzależnień wydane przez MEN „Niezbędny poradnik szkolnego profilaktyka” oraz zapoznała z materiałami Fundacji Poza Schematami dotyczącymi psychoedukacji dzieci i młodzieży z zakresu zachowań ryzykownych.

W dniu 14.12.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników „Sieci”. Poświęcone było realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Ważne: na prośbę szkolnych specjalistów kolejne spotkanie w PPP przeniesione zostało z dnia 08.01.2019 r. na 11.01.2019 r. na godz. 10.00. Dalsze spotkanie zaplanowano na 12.02.2018 r. na godz. 9.00.

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – logopedów

Dnia 14 grudnia odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

Podczas spotkania omówione zostały tematy takie jak:

 • zestawienie form zaburzeń mowy – terminologia logopedyczna stosowana
  w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żyrardowie;
 • omówienie rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych; w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • ustalone zostały terminy kolejnych spotkań – 22.02.2019r. oraz 17.05.2018r.
  o godzinie 8:30;
 • odbyły się konsultacje w sprawie dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacyjnymi;
 • sprawy różne: propozycja tematów na kolejne spotkanie – jąkanie – metody pracy.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

W roku szkolnym 2018/19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wychodzi z ofertą zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli Powiatu Żyrardów.

Zapraszamy na warsztat „Słowa dają moc”. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie konstruktywnego, dostosowanego do umiejętności chwalenia dziecka.

Zajęcia odbędą się w cyklu jednodniowym. Warsztat trwa cztery godziny zegarowe. Prowadzące są psycholożkami PPP i są nimi Agnieszka Łęczycka-Niewiadomska oraz Anna Kuchciak.

Zapisy przyjmuje sekretariat poradni.

Wstępnie realizację warsztatu zaplanowano na piątek w godz. 8.00-12.00. Dokładny termin zostanie podany po zebraniu grupy chętnych.
W przypadku jeśli zgłosi się więcej nauczycieli niż przewidziano miejsc kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy.