Aktualności

Plakat_Telefon Zaufania 800080222

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Pani Ewa Kuran – Wspomnienie o dyrektorze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Nie ma ludzi niezastąpionych, ale są osoby, które na zawsze pozostają w naszej pamięci. Taką osobą była dla nas pani Dyrektor Ewa Kuran.

Po ukończeniu studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Skierniewicach. W 1986 roku przeniosła się do Poradni w Żyrardowie i objęła stanowisko dyrektora, które pełniła nieprzerwanie przez 21 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2007r. W całej swojej pracy zawodowej, mając na uwadze dobro dzieci, dążyła do zapewnienia im wszechstronnej opieki i pomocy. Doprowadziła do dwukrotnego zwiększenia liczebności kadry pedagogicznej i stworzyła zespół, który pod jej kierunkiem z chęcią i pełnym zaangażowaniem pracował dla dobra dzieci i młodzieży, stale rozszerzając ofertę i odpowiadając na potrzeby środowiska. Pani Ewa bardzo szybko zdobyła sobie sympatię i szacunek nie tylko nas – pracujących w placówce, ale także dzieci, rodziców i nauczycieli objętych opieką poradni. Była empatyczna, wyrozumiała, otwarta. Szczególnie ceniłyśmy w Niej to, że w sytuacjach trudnych wspierała swoich pracowników. Wchodząc do poradni witała nas zawsze swoim ciepłym głosem i uśmiechem na twarzy: „Dzień dobry dziewczyny”. Dzięki temu atmosfera w poradni była niepowtarzalna. Przez wiele lat nie tylko pracownicy poradni, ale także nauczyciele ze szkół nazywali ją „Naszą Szefową”. Mimo trudnych warunków lokalowych w „Starej poradni” przy ulicy Mielczarskiego 14, placówka zapewniała wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Dla „Naszej Szefowej” nie było problemów nie do rozwiązania i taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

—————————————————————————————————————

Z wielkim żalem przyjęłyśmy wiadomość

o śmierci wieloletniego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Ś.P.

Ewy Kuran

Słowa wsparcia, wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Idze

oraz Rodzinie i Najbliższym

składają

Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

—————————————————————————————————-

Warsztaty dla rodziców

„KAŻDY MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”

Data: 16.05.2019r.

Godzina rozpoczęcia: 17:00

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Moniuszki 40, Żyrardów

Prowadzące spotkanie: Ewa Baczyńska, Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska

Bezpłatne warsztaty dla rodziców !!!

Zapraszamy Państwa na warsztaty edukacyjne poruszające temat dobrego rodzicielstwa, czyli kim dla dziecka powinien być rodzic, czego potrzebuje dziecko i jak rodzice mają sprostać jego oczekiwaniom.
Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczenie, które zmienia sposób patrzenia na świat, dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: czy dobrze opiekujemy się naszym dzieckiem? Czy dobrze je wychowujemy? Czy mógłbym/mogłabym robić coś lepiej? Jeśli chcecie Państwo poszukać wspólnie odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy na spotkanie.

Ilość miejsc ograniczona !!!!
Zapisy: osobiście w sekretariacie Poradni bądź pod numerem telefonu: 46 855 38 16

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – psychologów i pedagogów.

Dnia 13.11.2018 r. odbyło się w PPP kolejne spotkanie w ramach „Sieci współpracy dla psychologów i pedagogów przedszkoli i szkół Powiatu Żyrardów”. Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel Prokuratury Żyrardów pan Jakub Dzikowski, który przedstawił wykład „Narkomania w polskim prawie karnym”. Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania prelegentowi pytań odnoszących się bezpośrednio do procedur postępowania w szkołach. Dodatkowo PPP przygotowała dla psychologów i pedagogów materiały merytoryczno-metodyczne z zakresu profilaktyki uzależnień wydane przez MEN „Niezbędny poradnik szkolnego profilaktyka” oraz zapoznała z materiałami Fundacji Poza Schematami dotyczącymi psychoedukacji dzieci i młodzieży z zakresu zachowań ryzykownych.

W dniu 14.12.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników „Sieci”. Poświęcone było realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Ważne: na prośbę szkolnych specjalistów kolejne spotkanie w PPP przeniesione zostało z dnia 08.01.2019 r. na 11.01.2019 r. na godz. 10.00. Dalsze spotkanie zaplanowano na 12.02.2018 r. na godz. 9.00.

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – logopedów

Dnia 14 grudnia odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

Podczas spotkania omówione zostały tematy takie jak:

 • zestawienie form zaburzeń mowy – terminologia logopedyczna stosowana
  w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żyrardowie;
 • omówienie rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych; w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • ustalone zostały terminy kolejnych spotkań – 22.02.2019r. oraz 17.05.2018r.
  o godzinie 8:30;
 • odbyły się konsultacje w sprawie dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacyjnymi;
 • sprawy różne: propozycja tematów na kolejne spotkanie – jąkanie – metody pracy.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

W roku szkolnym 2018/19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wychodzi z ofertą zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli Powiatu Żyrardów.

Zapraszamy na warsztat „Słowa dają moc”. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie konstruktywnego, dostosowanego do umiejętności chwalenia dziecka.

Zajęcia odbędą się w cyklu jednodniowym. Warsztat trwa cztery godziny zegarowe. Prowadzące są psycholożkami PPP i są nimi Agnieszka Łęczycka-Niewiadomska oraz Anna Kuchciak.

Zapisy przyjmuje sekretariat poradni.

Wstępnie realizację warsztatu zaplanowano na piątek w godz. 8.00-12.00. Dokładny termin zostanie podany po zebraniu grupy chętnych.
W przypadku jeśli zgłosi się więcej nauczycieli niż przewidziano miejsc kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy.