Aktualności

 W dniu 21 czerwca 2019r.

Sekretariat Poradni będzie czynny do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Warsztaty dla rodziców

„KAŻDY MOŻE BYĆ DOBRYM RODZICEM”

Data: 16.05.2019r.

Godzina rozpoczęcia: 17:00

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Moniuszki 40, Żyrardów

Prowadzące spotkanie: Ewa Baczyńska, Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska

Bezpłatne warsztaty dla rodziców !!!

Zapraszamy Państwa na warsztaty edukacyjne poruszające temat dobrego rodzicielstwa, czyli kim dla dziecka powinien być rodzic, czego potrzebuje dziecko i jak rodzice mają sprostać jego oczekiwaniom.
Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczenie, które zmienia sposób patrzenia na świat, dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: czy dobrze opiekujemy się naszym dzieckiem? Czy dobrze je wychowujemy? Czy mógłbym/mogłabym robić coś lepiej? Jeśli chcecie Państwo poszukać wspólnie odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy na spotkanie.

Ilość miejsc ograniczona !!!!
Zapisy: osobiście w sekretariacie Poradni bądź pod numerem telefonu: 46 855 38 16

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – psychologów i pedagogów.

Dnia 13.11.2018 r. odbyło się w PPP kolejne spotkanie w ramach „Sieci współpracy dla psychologów i pedagogów przedszkoli i szkół Powiatu Żyrardów”. Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel Prokuratury Żyrardów pan Jakub Dzikowski, który przedstawił wykład „Narkomania w polskim prawie karnym”. Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania prelegentowi pytań odnoszących się bezpośrednio do procedur postępowania w szkołach. Dodatkowo PPP przygotowała dla psychologów i pedagogów materiały merytoryczno-metodyczne z zakresu profilaktyki uzależnień wydane przez MEN „Niezbędny poradnik szkolnego profilaktyka” oraz zapoznała z materiałami Fundacji Poza Schematami dotyczącymi psychoedukacji dzieci i młodzieży z zakresu zachowań ryzykownych.

W dniu 14.12.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników „Sieci”. Poświęcone było realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Ważne: na prośbę szkolnych specjalistów kolejne spotkanie w PPP przeniesione zostało z dnia 08.01.2019 r. na 11.01.2019 r. na godz. 10.00. Dalsze spotkanie zaplanowano na 12.02.2018 r. na godz. 9.00.

Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów – logopedów

Dnia 14 grudnia odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

Podczas spotkania omówione zostały tematy takie jak:

 • zestawienie form zaburzeń mowy – terminologia logopedyczna stosowana
  w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żyrardowie;
 • omówienie rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych; w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • ustalone zostały terminy kolejnych spotkań – 22.02.2019r. oraz 17.05.2018r.
  o godzinie 8:30;
 • odbyły się konsultacje w sprawie dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacyjnymi;
 • sprawy różne: propozycja tematów na kolejne spotkanie – jąkanie – metody pracy.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

W roku szkolnym 2018/19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wychodzi z ofertą zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli Powiatu Żyrardów.

Zapraszamy na warsztat „Słowa dają moc”. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie konstruktywnego, dostosowanego do umiejętności chwalenia dziecka.

Zajęcia odbędą się w cyklu jednodniowym. Warsztat trwa cztery godziny zegarowe. Prowadzące są psycholożkami PPP i są nimi Agnieszka Łęczycka-Niewiadomska oraz Anna Kuchciak.

Zapisy przyjmuje sekretariat poradni.

Wstępnie realizację warsztatu zaplanowano na piątek w godz. 8.00-12.00. Dokładny termin zostanie podany po zebraniu grupy chętnych.
W przypadku jeśli zgłosi się więcej nauczycieli niż przewidziano miejsc kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy.