zespół

Zespół

Renata Ozon

DYREKTOR, PEDAGOG SPECJALNY, LOGOPEDA

Agnieszka Jarośkiewicz

PSYCHOLOG

Danuta Osuchowska – Jaroszyńska

PSYCHOLOG

Anna Kuchciak

PSYCHOLOG

Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska

PSYCHOLOG

Anna Winiarek

PSYCHOLOG

Ewa Baczyńska

PEDAGOG, LOGOPEDA

Ewa Gręda

PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

Bożenna Lewandowska

PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY

Anna Rutkowska

PEDAGOG, LOGOPEDA

Beata Borowiec – Janczak

NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

Magdalena Gontarczyk – Kurant

SURDOPEDAGOG, MEDIATOR, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Monika Tyburska

PEDAGOG

Julita Jóźwiak – Szymaniak

LOGOPEDA

Zuzanna Piekarska

NEUROLOGOPEDA, pedagog specjalny, OLIGOFRENOPEDAGOG

Ewa Słojewska

SEKRETARIAT

Angelika Oryszewska

SEKRETARIAT