Współpraca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie w roku szkolnym 2021/2022 zaprasza szkolnych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Żyrardowskiego do współpracy w ramach „Sieci współpracy dla szkolnych specjalistów”.

Koordynatorem spotkań jest psycholog Anna Kuchciak.