Sieci współpracy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie zaprasza szkolnych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Żyrardowskiego do sieci współpracy i samokształcenia.

Celem cyklicznych spotkań będzie uściślenie współpracy oraz doskonalenie swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń.