Zajęcia grupowe TUS

Trening Umiejętności Społecznych

 

Ogłaszamy nabór dla dzieci i młodzieży (5-14 lat) na zajęcia grupowe
o charakterze terapeutycznym w roku szkolnym 2022/2023.

Zajęcia będą się odbywały w małej grupie (4-6 osób).

 

Dla kogo?

Zajęcia TUS są adresowane dla dzieci i młodzieży:

– którzy pragną wzmocnić swoje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,

– nieśmiałych,

– mających trudności z regulacją emocji,

– mających trudności z włączeniem się w grupę,

– z trudnościami z przestrzeganiem norm społecznych,

– z obniżonymi umiejętnościami adaptacji do nowych sytuacji.

Praca nad zmianą trudnych zachowań na te pożądane odbywa się za pomocą zaplanowanego sposobu i programu. Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe w danej grupie.

 

Prowadzący:

mgr Aleksandra Piątkowska – psycholog, trener TUS

mgr Natalia Głowa – Szkup – pedagog, trener TUS

 

Czas i miejsce:

Wtorki i środy w godzinach popołudniowych w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy szkoły – np. przerwy świąteczne).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40

 

Rekrutacja:

Zgłoszenia dzieci przyjmujemy telefonicznie lub drogą mailową do dnia 09.09.2022 r.

Telefon 46 855 38 16

Adres e-mail: poradnia-zyrardow@wp.pl

 

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć imię i nazwisko dziecka, wiek, przyczynę zgłoszenia.

 

Informujemy, że zgłoszenie dziecka na TUS nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia.

 

Do dnia 14.09.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia zostaną zaproszeni na konsultację z psychologiem poprzedzającą rozpoczęcie zajęć (w przypadku braku kontaktu ze strony Poradni do dnia 14.09.2022 r. dziecko prawdopodobnie nie zostało zakwalifikowane na zajęcia).

27-28.09.2022 r. – planowane rozpoczęcie zajęć.