Przywrócenie działalności stacjonarnej

Szanowni Państwo, 

Od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żyrardowie przywraca działalność stacjonarną w obszarze diagnozy związanej z wydawaniem:

  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
  • orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, 
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników poradni, w pierwszej kolejności będą odbywały się wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii.

W dalszej kolejności, stosownie do nowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, będziemy przywracali stacjonarną pracę terapeutyczną i diagnostyczną w innych obszarach. 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach terapeutycznych w br. szkolnym ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z zajęć prowadzonych zdalnie oraz ze wsparcia swoich terapeutów przy zastosowaniu technik teleinformatycznych.

Rodzice mogą skorzystać z telefonicznych konsultacji psychologicznych lub logopedycznych. 

Przed wizytą w poradni bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie. Procedury bezpieczeństwa

Aby uzyskać informację lub umówić wizytę w poradni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni w godzinach 8:00-15:00, tel. 46 855 38 16, mail: poradnia-zyrardow@wp.pl