Kolejne spotkanie w ramach SIECI  WSPÓŁPRACY  DLA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW

 

 

„SIEĆ  WSPÓŁPRACY  DLA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW” – PSYCHOLOGÓW  i  PEDAGOGÓW

ROK  SZKOLNY  2023/2024

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie kontynuuje działania w ramach  programu

„Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów: psychologów i pedagogów”.

Czwarte spotkanie odbyło się 26.03.2024 r. i poświęcone było organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
z przyznanym przez PPP kształceniem specjalnym i współtowarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi.

 Ostatnie spotkanie w bieżącym roku szkolnym wyznaczone zostało na 14.05.2024r. Rozpocznie się ono o godz 8.00.

 

W bieżącym roku szkolnym zmianie uległ dzień tygodnia, w którym spotykają się uczestnicy „Sieci”.

Na życzenie uczestników zajęcia organizowane są we WTORKI.

 

                                                                                      Zespół oraz Dyrektor PPP