Oferta dla nauczycieli przedszkola

OFERTA   DLA   NAUCZYCIELI  PRZEDSZKOLI

W roku szkolnym 2021/2022 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Powiatu Żyrardowskiego.

 

Zapraszamy na warsztat pt. „Słowa dają moc”.

 

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie konstruktywnego, dostosowanego do umiejętności, chwalenia dziecka.

Warsztat trwa cztery godziny zegarowe a jego realizację zaplanowano na 25.11.2021 w godz. 800 – 1200.

W przypadku zgłoszenia się większej grupy  nauczycieli niż przewidziano miejsc, kolejne warsztaty odbędą się w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

 

Zajęcia przeprowadzą:

Anna Kuchciak – psycholog PPP

Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska – psycholog PPP

 

Chęć udziału prosimy zgłaszać do sekretariatu poradni

telefonicznie (46) 855-38-16 w godz. 8 00 – 16 00

lub mailowo poradnia-zyrardow@wp.pl