Raport

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego raport

Wsparcie psychologiczne

Uprzejmie informujemy, że SPZOZ w Pniewach i SPZOZ w Tarczynie oferuje pomoc psychologiczną w ramach NFZ bez konieczności posiadania skierowania od lekarza dla osób potrzebujących …